Chào mừng Quý khách đến với dịch vụ máy chủ trueCloud, tại đây Quý khách đăng ký tài khoản để sử dụng. Tài khoản Quý khách đăng ký sẽ là tài khoản quản lý để sử dụng máy chủ trueCloud, mua thẻ, thanh toán và tạo các gói dịch vụ khác nhau để tạo máy chủ. Cơ bản có 3 bước gồm có:

Đăng ký tài khoản
  • Bạn không đọc được.