• Máy chủ Cloud hiệu suất vượt trội

    Máy chủ Cloud chất lượng cao, ổn định là yêu cầu hàng đầu để chạy các ứng dụng phần mềm như CRM, ERP, các website TMĐT có lượng truy cập lớn. Một máy chủ Cloud mạnh, tốc độ xử lý nhanh là yêu cầu cần thiết khi có lượng người dùng lớn sử dụng hay truy cập website. Tình trạng nghẽn cổ chai khi có nhiều luồng truy xuất vào máy chủ đồng thời sẽ được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả với các tính năng load balancing, auto scaling có sẵn trong dịch vụ, dễ dàng sử dụng, quản lsy qua giao diện web