• Cloud server bảo mật hạ tầng 6 lớp

    Dịch vụ cho thuê máy chủ EXA trueCloud đã triển khai 03 lớp bảo mật hạ tầng cơ sở để đảm bảo an toàn bảo mật cho khách hàng. Ngoài thiết bị tường lửa chuyên dụng, dịch vụ máy chủ EXA trueCloud còn tích hợp phần mềm tưởng lửa ngay trong giao diện quản lý, việc này giúp khách hàng chủ động và linh hoạt xử lý khi có vấn đề xảy ra. Hơn nữa, công nghệ ảo hóa và cơ chế VLAN cho phép tách biệt độc lập giữa các môi trường vận hành máy chủ từ đó giảm thiểu tối đa phạm vi ảnh hưởng khi xảy ra tấn công