• Máy chủ Cloud ổn định chất lượng cao

  Cơ sở hạ tầng EXA với hàng trăm máy chủ hiện đại, mạnh mẽ trải rộng trong cả nước có khả năng mở rộng không hạn chế, độ ổn định cao, bảo mật và linh hoạt. Trong hơn 5 năm hoạt động, nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn sử dụng hạ tầng máy chủ Cloud do EXA cung cấp để chạy các ứng dụng phần mềm doanh nghiệp (CRM, ERP, Call Center, Kế toán, nhân sự...), phần mềm như một dịch vụ (software – as-a- service), web hosting thương mại điện tử, phần mềm trên giao diện web, Mobile App, Mail Server…

  5 hệ thống máy chủ Cloud lớn đặt tại 5 trung tâm dữ liệu giữa các nhà mạng trong nước đảm bảo khôi phục hệ thống nhanh khi gặp sự cố thông qua việc backup và recovery chéo giữa các trung tâm dữ liệu tại như

  - Viettel Bình Dương

  - Viettel Hoàng Hoa Thám

  - Viettep Pháp Vân

  - VNPT Hà Nội

  - VNPT Tân Thuận