• Cloud Server bảo mật an toàn dữ liệu

    Dữ liệu là tài sản quý giá của khách hàng. Dịch vụ cho thuê máy chủ EXA trueCloud với hệ thống lưu trữ SAN, cơ chế đồng bộ, tính năng snapshot nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu của khách hàng.