• Load balancing với cam kết uptime 99%

    Cơ chế cân bằng tải (load balancing) đã có sẵn trong dịch vụ cho thuê máy chủ EXA trueCloud giúp dàn trải lưu lượng truy cập và truy xuất giữa hai hoặc nhiều máy chủ mà không cần phải cài đặt phức tạp. trong trường hợp lỗi sự cố xảy ra tại một máy chủ, cân bằng tải sẽ phát hiện sự cố và chuyển lượng truy cập đến máy chủ đang hoạt động còn lại, đảm bảo dịch vụ cho người dùng không bị gián đoạn.