• Cloud Server chủ động lựa chọn cấu hình

    Khi thuê dịch vụ máy chủ EXA trueCloud, khách hàng hoàn toàn chủ động linh hoạt lựa chọn, tăng giảm cấu hình theo từng giai đoạn sử dụng thực thế. Việc này được thực hiện dễ dàng và nhanh chóng qua giao diện website và có hiệu lực gần như ngay lập tức mà không làm gián đoạn dịch vụ