Dịch vụ máy chủ
đám mây theo giờ

Khám phá ngay

Bảng giá dịch vụ

 • CPU
  VND/Core/h CORE
  VND/h
 • RAM
  VND/Mb/h Mb
  VND/h
 • HDD 1 ( Tier 1 Storage - High Performance )
  VND/Gb/h Gb
  VND/h
 • HDD 2 ( Tier 2 storage - Big volume )
  VND/Gb/h Gb
  VND/h
 • HDD Backup
  VND/Gb/h Gb
  VND/h
 • Địa chỉ IP Public
  VND/IP/h IP
  VND/h
 • Địa chỉ IP Private
  VND/IP/h IP
  VND/h
 • Traffic
  VND/Gb Gb
  VND/Gb
 • VND
 • Xuất hóa đơn
 • VND

Chào mừng Quý khách đến với trang Bảng giá của dịch vụ cho thuê máy chủ EXA trueCloud, Quý khách vui lòng thực hiện theo các bước:

 • 1. Chọn cấu hình cho máy chủ.
 • 2. Chọn nút "Thanh toán" để thanh toán
Thanh toán